Είμαι εθελοντής, γίνομαι ενεργός πολίτης (ειδικά προσαρμοσμένο για παιδιά Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού)

γινομαι εθελοντης featΣκοπός αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση και η κινητοποίηση των νέων παιδιών στον εθελοντισμό. Τα παιδιά αποκτώντας εθελοντική συνείδηση οδηγούνται στη διαμόρφωση ενός ενεργού πολίτη που ενδιαφέρεται και δρα στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα. Τα παιδιά με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή σχεδιάζουν μία εθελοντική δράση με συγκεκριμένα βήματα και προτείνουν τρόπους υλοποίησης. Μαθαίνουν πώς μια ιδέα μπορεί να γίνει πράξη και πώς μπορούν οι μαθητές να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους σε ένα εθελοντικό σχέδιο. Φτιάχνουν το δεκάλογο του εθελοντή και τον αποτυπώνουν σε αφίσα με καλλιτεχνικές προεκτάσεις. Στο τέλος του προγράμματος παραλαμβάνουν έπαινο συμμετοχής.