Αναζητώντας τους μύθους στην Τέχνη (ειδικά προσαρμοσμένο για παιδιά γ΄και δ΄δημοτικού)

Αναζητώντας τους μύθους στην Τέχνη featΑγαπημένοι ελληνικοί μύθοι αποτυπώνονται σε ζωγραφικά έργα ελλήνων και ξένων δημιουργών. Τα παιδιά τους ανακαλύπτουν μέσα από τη διήγηση, την εικόνα και τα πρωτότυπα διαδραστικά παιχνίδια.

Τα μεγάλου μεγέθους αντίγραφα των ζωγραφικών έργων και τα αντίστοιχα σε κάθε μύθο θεματικά αντικείμενα βοηθούν στην συμμετοχική και βιωματική παρουσίαση του μύθου. Τα παιδιά συμμετέχουν σε εικαστικό εργαστήρι.

Στο τέλος του προγράμματος παραλαμβάνουν τις δημιουργίες τους, καθώς και έπαινο συμμετοχής.